Szczególne zainteresowania: Diagnostyka funkcjonalna i prognozowanie rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z grupy ryzyka.

Doświadczenie

 • Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych w ośrodkach rehabilitacji dzieci oraz oddziałów szpitalnych w zakresie:
  • oceny rozwoju psychomotorycznego, oceny postawy ciała oraz diagnozy funkcjonalnej
  • prowadzenia usprawniania, doboru sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortotycznego
  • wspomagania kompetencji rodzicielskich w pielęgnacji neurorozwojowej oraz karmieniu
 • Fizjoterapeuta na Oddziale Naeonatologii oraz Anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i młodzieży
 • Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Progressio Infantis”
 • Wykładowca na kursach specjalizacyjnych CMKP „Fizjoterapia dzieci z grupy ryzyka” dla lekarzy i fizjoterapeutów
 • Ekspert Krajowej Izby Fizjoterapeutów w zakresie diagnozy funkcjonalnej i prowadzenia dokumentacji u pacjentów w wieku rozwojowym

Licencje i certyfikaty

 • Kurs podstawowy NDT- Bobath z rozszerzeniem NDT-Bobath Baby
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa MFDR 0 – 7 rż.
 • Oceny funkcjonalna dziecka urodzonego przedwcześnie Test of Infanf Motor Performance TIMP
 • Kursy: podstawowy Kinesiology taping oraz Kinesiology taping w pediatrii
 • Kurs Integracji Sensorycznej I st.
 • Kurs kwalifikacyjny Masaż jako środek w procesie rehabilitacji
 • Szkolenie „Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Kurs „ Diagnostyka mobilności pacjentów z mózgowym  porażeniem dziecięcym”
 • Szkolenie „Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci z MPD w postaci diplegii”
 • Kurs „Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD oraz projektowania zaopatrzenia ortotycznego”
 • Warsztaty koncepcji NDT-Bobath  „Dziecko z hipotonią – ocena funkcjonalna i terapia”
 • Szkolenie „Terapia tkanek miękkich w pediatrii”
 • Warsztaty neurologopedyczne „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna” – moduł I i II
 • Szkolenie „Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami OUN”
 • Szkolenia „Diagnozowanie autyzmu – zaburzenia współwystępujące i pokrewne”  – cz. I, II i III
 • Warsztaty „Asymetria u niemowląt”
 • Warsztaty NDT-Bobath  „Praca z dzieckiem o obniżonym napięciu mięśniowym”
 • Kurs informacyjny z podstaw MFDR z uwzględnieniem metod wg koncepcji Vojty
 • Kursy doskonalące „Psychoruchowy rozwój dziecka w porażeniach mózgowych”   cz. I i cz. II
Usługi

Realizuję usługi,
od których dzieci promienieją

Kontakt

Gorąco zachęcamy do kontaktu

Przyjedź

ul. Szybowcowa 23
54-130 Wrocław

Zadzwoń

+48 71 715 85 45

Skip to content