Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku fizjoterapia, studentka 4 roku dietetyki. Jestem również terapeutą Integracji Sensorycznej, Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp oraz metody Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

W praktyce zawodowej zajmuje się małymi pacjentami z problemami neurologicznymi, wadami genetycznymi, asymetrią, wadami postawy ciała oraz zaburzeniami funkcjonowania procesów integracji sensorycznej. Ogromną satysfakcję daje mi obserwowanie sukcesów dzieci oraz wspieranie ich w rozwoju w przedszkolu i w domu.

Edukacja

 • X 2022 – w trakcie Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Kierunek Dietetyka II°
 • X 2019 – VI 2022 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Kierunek Dietetyka I°
 • X 2015 – VI 2017 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek: Fizjoterapia II°
 • X 2012 – VI 2015 Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Kierunek: Fizjoterapia I°

Organizacje

Jestem czynnym uczestnikiem koła naukowego SKN 15 Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Postrzeganie swoich trudności rozwojowych przez dziecko w odniesieniu do ich oceny przez rodzica i nauczyciela. Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza INPP S. Goddard. [AUT.] AGATA KALEMBA, ALINA DEMIY, MARIA LORENT, ANNA PECUCH, EWELINA WOLAŃSKA, MARLENA TELENGA, EWA Z. GIEYSZTOR. W: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”. Warszawa, 27 maja 2022 r. Streszczenia, s.83, 978-83-67228-05-3.
 2. Ocena stanu odżywienia oraz analiza rozwoju funkcji przyjmowania pokarmów chłopca z rozpoznaną trisomią mozaikową chromosomu 9., na podstawie wywiadu oraz dokumentacji = Assessment of the nutritional status and analysis of the development of food intake in a boy diagnosed with chromosome 9 mosaic trisomy, based on an interview and documentation. [AUT.] ALINA DEMIY, TATIANA JAGODZIŃSKA. W: Ogólnopolska Konferencja „Progressio Infantis”. Online, 23.10.2021 2021, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, s.7-8.
 3. A child’s perception of their developmental difficulties in relation to their adult assessment. Analysis of the INPP questionnaire. [AUT.] ALINA DEMIY, [AUT. KORESP.] AGATA KALEMBA, [AUT.] MARIA LORENT, ANNA PECUCH, EWELINA WOLAŃSKA, MARLENA TELENGA, EWA Z. GIEYSZTOR. Pers.Med. 2020 Vol.10 no.4 art.156 [11 s.], ryc., tab., bibliogr. 17 poz., summ. DOI: 10.3390/jpm10040156
 4. Potrzeby rodziców dzieci z niepełnosprawnością = The needs of parents of children with disabilities. [AUT.] ALINA DEMIY, TATIANA JAGODZIŃSKA. W: Ogólnopolska Konferencja „Progressio Infantis”. Online, 24.10.2020 Wrocław 2020, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, s.25-26.
 5. Postrzeganie swoich trudności rozwojowych przez dziecko w odniesieniu do ich oceny przez osobę dorosłą. Analiza kwestionariusza INPP S. Goddard = A child’s perception of their developmental difficulties in relation to their adult assessment. Analysis of the INPP questionnaire. [AUT.] ALINA DEMIY, AGATA KALEMBA, MARIA LORENT, ANNA PECUCH, EWELINA WOLAŃSKA, MARLENA TELENGA, EWA GIEYSZTOR. W: Ogólnopolska Konferencja „Progressio Infantis”. Online, 24.10.2020 Wrocław 2020, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, s.29-30.
 6. Porównanie poziomu integracji sensorycznej u dzieci w wieku 6 lat w Polsce i na Ukrainie (Comparison of the level of sensory integration in children aged 6 in Poland and Ukraine). [AUT.] ALINA DEMIY, ANNA MARIA CHOIŃSKA, LUDWIKA SADOWSKA. W: Międzynarodowy Dzień Inwalidy – XXV-edycja „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa : wielka nauka dla małych pacjentów”. Zgorzelec 28-30 marca 2019 roku. Streszczenia Zgorzelec 2019, „Obrzeża” Oficyna Wydawnicza, s.174 poz.P11,152, W tekście błędnie dwa razy wpisana Demiy Alina, 978-83-88380-77-8.
 7. Teoretyczne aspekty ontogenezy postawy ciała człowieka i charakterystyka wad postawy (Theoretical aspects of ontogenesis human body posture and description of faulty posture). [AUT.] LUDWIKA SADOWSKA, ALINA DEMIY, MARZENA OKAPIEC, ANNA MARIA CHOIŃSKA. W: Wady postawy : problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne : monografia Wrocław 2018, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, s.12-30, ryc., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., summ, Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW, 978-83-928977-7-4.
 8. Występowanie wad postawy oraz stan odżywienia wrocławskich dzieci wczesnoszkolnych w aspekcie wpływu czynników anamnestycznych i symptomatycznych (Occurence of posture defects and the state of nutrition in Wrocław pre-school children in the aspect of the influence of anamnestic and symptomatic factors). [AUT.] LUDWIKA SADOWSKA, ALINA DEMIY, MARZENA OKAPIEC, ANNA MARIA CHOIŃSKA. W: Wady postawy : problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne : monografia Wrocław 2018, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, s.100-120, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., summ, Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW, 978-83-928977-7-4.
 9. Częstość występowania wad postawy u dzieci szkolnych w wieku 8-13 lat z uwzględnieniem stanu odżywiania mierzonego wskaźnikiem BMI (The frequency of faulty posture in schoolchildren aged 8-13 with regard to the state of nutrition measured with BMI index). [AUT.] LUDWIKA SADOWSKA, ALINA DEMIY, MARIA DZIEDZIELA, ANNA MARIA CHOIŃSKA. W: Wady postawy : problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne : monografia Wrocław 2018, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, s.121-141, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., summ, Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW, 978-83-928977-7-4.
 10. Wykrywanie nieprawidłowości percepcji przestrzennej i dotykowej u dzieci polskich i ukraińskich w wieku rozwojowym sześciu lat za pomocą Testów Południowo-Kalifornijskich według A.J. Ayres (Detection of irregularities in spatial and tactile perception of Polish and Ukrainian children in developmental age of six years by application of the Southern California sensory integration tests (SCSIT) by A.J. Ayres). [AUT.] ALINA DEMIY, ANNA MARIA CHOIŃSKA, EWA GIEYSZTOR. W: Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia Wrocław 2016, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, s.101-112, ryc., bibliogr. 21 poz., streszcz., summ, 978-83-928977-6-7.
Usługi

Realizuję usługi,
od których dzieci promienieją

Kontakt

Gorąco zachęcamy do kontaktu

Przyjedź

ul. Szybowcowa 23
54-130 Wrocław

Zadzwoń

+48 71 715 85 45

Skip to content