Metody specjalne
– mówią, że najlepsze pod słońcem

Zabieg i terapia

Poznaj usługę

Metoda NDT-Bobath

„Nie uczymy ruchów, ale czynimy, aby były możliwe.”

(K. B. Bobath 1981 r)

 

Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela – neurologa. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci.

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości.

W pracy z dzieckiem według koncepcji NDT-Bobath, głównym punktem jest obserwacja i analiza możliwości oraz trudności w wykonywaniu funkcjonalnych ruchów. W obserwacji zwraca się uwagę na to, co dziecko jest w stanie wykonać, a czego nie potrafi. Wnikliwą analizę ruchu stosuje się w celu określenia, co jest możliwe do osiągnięcia i w jaki sposób to osiągnąć oraz zidentyfikowania pominiętych lub atypowych elementów prawidłowego ruchu, które dają ograniczenia funkcjonalne. W ocenie funkcjonalnej dużą wagę przywiązuje się do obserwacji zachowań ruchowych i jakości wykonywanych ruchów. Aby wynikiem obserwacji i badania była właściwa diagnoza, terapeuta musi znać bardzo dobrze przebieg prawidłowego rozwoju dziecka i symptomy wskazujące na zaburzenia rozwojowe. Uzupełnieniem są zawsze dane z wywiadu oraz obawy zgłaszane przez rodziców.

Rozpoczynając usprawnianie jak najwcześniej, zapobiega się dominacji i utrwalaniu się nieprawidłowych wzorców ruchowych, w jakich dziecko prowadzi swoją aktywność ruchową.

Usprawnianie metodą NDT – Bobath skierowane jest w szczególności do dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • asymetrią ułożenia ciała,
 • zaburzeniami koordynacji,
 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
 • problemami ortopedycznymi,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zaburzeniami karmienia,
 • uszkodzeniem splotów nerwowych,
 • a także u dzieci urodzonych zbyt wcześnie.

 

W usprawnianiu stosuje się specyficzne techniki ułatwiające wyzwalanie i kierowanie ruchami dziecka, starając się podążać za jego spontaniczną aktywnością.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu dziecka,
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych
i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.

 

Bibliografia:

 1. Borkowska, Metoda NDT-Bobath, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja
 2. ndt-bobath.pl
Indywidualny program
Program zajęć i otoczenie są przystosowane dla dzieci od wieku noworodkowego do 18 roku życia.
Specjalistyczne metody
Wszyscy nasi terapeuci pracują metodą Bobath i metodą integracji sensorycznej.
Bezpłatny parking
Dla większego
komfortu i bezpieczeństwa
naszych pacjentów.
Bezpieczna przestrzeń
W trosce o naszych najmłodszych pacjentów, każdy element przestrzeni jest zaprojektowany pod kątem dzieci.
Jedna placówka
Cały program rehabilitacji realizowany jest w jednym miejscu, dla większej wygody rodziców i dzieci.
Udogodnienia
Nasz ośrodek przystosowany jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Specjaliści

Profesjonaliści najlepsi pod słońcem

Lek. Teresa Babiak-Tejedor

Lek. Dorota Zielińska

Mgr Michał Szymczak

Mgr Dominka Usacz

Kontakt

Gorąco zachęcamy do kontaktu

Przyjedź

ul. Szybowcowa 23
54-130 Wrocław

Zadzwoń

+48 71 715 85 45

Skip to content